Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 31 trang 139 sgk Địa Lí 12: Quan sát hình 31.3 (SGK), hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta.
Các mặt hàng nhập khẩu nước ta rất đa dạng và phong phú, các mặt hàng chủ yếu là các tư liệu sản xuất. các tư liệu sản xuất bao gồm các mặt hàng máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, các mặt hàng tiêu dùng,…. Các mặt hàng này chủ yếu được nhập khẩu từ các nước trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương, tiếp đến là các nước Châu Âu và châu Mĩ. Chúng ta cùng di tìm hiểu về tình hình nhập khẩu của nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giũa bài bài 31 trang 139 sgk Địa Lí 12: Quan sát hình 31.3 (SGK), hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta.

Câu hỏi giữa bài bài 31 trang 139 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Quan sát hình 31.3 (SGK), hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta
Nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta từ năm 1990 đến năm 2005:
  • Giá trị nhập khẩu của nước ta cũng tăng nhanh từ năm 1990 đến năm 2005 (2,8 tỉ USD năm 1990 tăng đến 36,8 tỉ USD năm 2005).
  • Các thị trường nhập khẩu: châu Á, châu Âu, châu Mĩ.
  • Các mặt hàng nhập khẩu gồm: các thiết bị máy móc, nguyên vật liệu, các mặt hàng tiêu dùng,…
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy trình bày về tài nguyên du lịch của nước ta