Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 31 trang 138 sgk Địa Lí 12: Quan sát hình 31.2, hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005.
Hoạt động ngoại thương nước ta có nhiều chuyển mới mạnh mẽ từ sau những đổi mới, bước vào công cuộc đổi mới. trước đổi mới thì nước ta là nước xuất siêu, còn sau đổi mới thì nước ta cân đối về xuất- nhập khẩu. nhìn chung tổng giá trị xuất nhập khẩu nước ta tăng nhanh và có những chuyển biến mạnh mẽ thể hiện qua tổng giá trị xuất khẩu từ năm 1995 đến năm 2005. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giũa bài bài 31 trang 138 sgk Địa Lí 12: Quan sát hình 31.2, hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005.

Câu hỏi giữa bài bài 31 trang 138 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Quan sát hình 31.2, hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta
Qua hình 31.2, nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005:
  • Cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005 có sự chuyển biến mạnh mẽ và tích cực.
  • Tỉ trọng xuất khẩu có sự tăng nhẹ nhưng chưa có sự ổn định, tăng từ 46,6% xuống 46,9%.
  • Tỉ trọng nhập khẩu của nước ta từ năm 1995 đến năm 2005 giảm nhẹ, giảm từ 54,3% xuống 53,1%.
  • Sự thay đổi xuất khẩu, nhập khẩu có sự thay đổi nhưng thay đổi không lớn.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 - 2005