Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 32 trang 149 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng của vùng.
Dựa vào các nguồn tài nguyên mà sự phân bố các khu công nghiệp, các trung tâm công nghiệp được hình thành. Các trung tâm công nghiệp được phân bố rộng khắp trên cả nước, gần các nguồn tài nguyên, các mỏ khoáng sản để thuận lợi cho việc khai thác và sử đụng. vùng trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều tài nguyên khoáng sản, các trung tâm công nghiệp phân bố ở đây cũng phát triển. chúng ta cùng đi tìm hiểu các trung râm công nghiệp quan trọng của vùng trên bản đồ. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 5 bài 32 trang 149 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng của vùng.

Câu hỏi 5 bài 32 trang 149 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng của vùng
Xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng của vùng:
Các trung tâm công nghiệp quan trọng: Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long (quy mô trung bình), Cẩm Phả (nhỏ).
Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng của vùng
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo ngành kinh tế