Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 32 trang 149 sgk Địa Lí 12: Tại sao nói việc phát huy các thế mạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn, ý nghĩa chính trị, xã hội sậu sắc?
Trung du và miền núi bắc Bộ là nơi có địa hình thấp và đồng bằng mở rộng về phái đông và đông nam tạo điều kiện cho sông ngòi phát triển. Các sông ở vùng này thường có thung lung rộng, độ dốc nhỏ, hàm lượng phù sa tương đối lớn có hai mùa lũ và cạn. Tính chất nhiệt đới của miền bị giảm sút, mùa đông lanh nhất cả nước. Mùa đông lanh đã tạo điều kiện cho sinh vật ưa lạnh cận nhiệt đới phát triển, nhất là các loại rau củ đông. Những lợi thế ấy đã mang lại nhiều ý nghĩa kinh tế lớn, ý nghĩa chính trị, xã hội sậu sắc. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 32 trang 149 sgk Địa Lí 12: Tại sao nói việc phát huy các thế mạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn, ý nghĩa chính trị, xã hội sậu sắc?

Câu hỏi 1 bài 32 trang 149 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Nói việc phát huy các thế mạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn, ý nghĩa chính trị, xã hội sậu sắc vì:
  • Là vùng có giàu tài nguyên nhát nước ta, đặc biệt là tài nguyên khoáng sản như than, thiết, sắt, thép,….
  • Nguồn tài nguyên thiên nhiên tạo điều kiện thuận lợi phát triển cho ngành công nghiệp, công nghiệp khai thác,
  • Nơi đây là nơi sinh sống của hầu hết các dân tộc thiểu số, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ tổ quốc.
  • Có vùng biên giới phía Bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển giao lưu kinh tế, văn hóa.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản trong vùng