Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 32 trang 146 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy kể tên các loại khoáng sản chủ yếu và tên các mỏ chính ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là miền giàu khoáng sản nhất so vưới cả nước, nổi bật là than ở Quảng Ninh và Thái Nguyên, quặng thiết ở Cao Bằng, quặng sắt ở Thái Nguyên, và một số khoáng sản khác như đá vôi, đất sét,…. Nơi đây có nguồn thủy năng dồi dào trên các sông lớn. chúng ta cùng đi tìm hiểu về các loại khoáng sản chủ yếu và tên các mỏ chính ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giũa bài bài 32 trang 146 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy kể tên các loại khoáng sản chủ yếu và tên các mỏ chính ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu hỏi giữa bài bài 32 trang 146 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Dựa vào bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy kể tên
Tên các loại khoáng sản chủ yếu và tên các mỏ chính ở Trung du và miền núi Bắc Bộ:
Địa lí 12: Dựa vào bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy kể tên
Xem thêm: Địa lí 12: Tại sao nói việc phát huy các thế mạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn