Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 33 trang 153 sgk Địa Lí 12: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hổng diễn ra như thế nào? Nêu những định hướng chính trong tương lai.
Cơ cấu kinh tế của của vùng đồng bằng sông Hồng giảm tỉ trọng khu vực nông-lâm-ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của khu vưc công ngiệp- xây dựng và tỉ trọng dịch vụ. cơ cấu kinh tế của vùng đồng bằng có sự chuyển dịc theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bên cạnh đó vùng đồng bằng sông Hồng là vùng trọng tâm của cả nước, tạo tiền đề cho cả nước phát triển. chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự chuyển dịch cơ Cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 33 trang 152 sgk Địa Lí 12: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hổng diễn ra như thế nào? Nêu những định hướng chính trong tương lai.

Câu hỏi 3 bài 33 trang 153 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hổng diễn ra như sau:
Xu hướng chung:
  • Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khư vực II và III
  • Sự tăng trưởng đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao, găn với các vấn đề giải quyết môi trường và xã hội.
Đối với khu vực I:
  • Giảm tỉ trọng của ngành trồng trọt
  • Tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi và thủy sản
  • Ngành trồng trọt giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp, cây lương thực, thực phẩm.
Đối với khu vực II:
  • Gắn liền với việc hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm.
  • Gồm các ngành: chế biến lương thực thực phẩm, dệt may, giày da,….
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy chứng minh nhận định: Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí địa lí đặc biệt