Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 33 trang 153 sgk Địa Lí 12: Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đổng bằng sông Hồng.
Cơ cấu kinh tế của nước ta gồm có cơ cấu ngành nông- lâm ngư nghiệp, cơ cấu ngành công nghiệp- xây dựng, cơ cấu ngành dịch vụ. vùng đồng bằng sông Hồng có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành nông-lâm-ngư nghiệp, có nhiều tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú để phát triển công nghiệp. Điều kiện tự nhiên và biển thuận lợi để phát triển các ngành du lịch. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 33 trang 152 sgk Địa Lí 12: Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đổng bằng sông Hồng.

Câu hỏi 2 bài 33 trang 153 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đổng bằng sông Hồng:
  • Vị trí địa lí: là vùng kinh tế trọng điểm, giáp với các vùng kinh tế quan trọng tạo điều kiện thuận lợi giao lưu với các khu vực, các vùng trong nước cũng như ngoài nước.
  • Tự nhiên:
+ Tự nhiên có diện tích nông nghiệp chiếm 51,2% diện tích đồng bằng trong đó có 70% diện tích đất phù sa, nhờ vậy mà vùng phát triển nông nghiệp, đặc biệt là các cây nông nghiệp hằng năm.
+ Tự nhiên có vùng biển rộng, thuận lợi để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.
+ Trữ lượng khoáng sản lớn như đá vôi, sét, vật liệu xây dựng, than nâu,… nhờ vào trữ lượng khoáng sản lớn mà có điều kiện phát triển công nghiệp sản xuất nguyên vật liệu xây dựng và năng lượng.
  • Kinh tế xã hội:
+ Có lao động dồi dào, trình độ lao động cao và phát triển tạo điều kiện cho việc phát triển đa dạng các ngành nghề.
+ Có mạng lưới giao thông dày đặt, điện được cung cấp đầy đủ
+ Cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất cả nước, thuận lợi cho việc phát triển các ngành kinh tế và đời sống.
+ Thị trường rộng lớn, lãnh thổ khai thác lâu đời, thuận lợi cho việc phát triển đa dạng hoa sản xuất.
Xem thêm: Địa lí 12: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hổng diễn ra như thế nào