Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 33 trang 153 sgk Địa Lí 12: Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ Cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng?
Cơ cấu kinh tế của của vùng đồng bằng sông Hồng giảm tỉ trọng khu vực nông-lâm-ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của khu vưc công ngiệp- xây dựng và tỉ trọng dịch vụ. cơ cấu kinh tế của vùng đồng bằng có sự chuyển dịc theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bên cạnh đó vùng đồng bằng sông Hồng là vùng trọng tâm của cả nước, tạo tiền đề cho cả nước phát triển. chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự chuyển dịch cơ Cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 33 trang 152 sgk Địa Lí 12: Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ Cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng?

Câu hỏi 1 bài 33 trang 153 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Phải có sự chuyển dịch cơ Cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng:
  • Vì xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng chung của cả nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  • Đồng bằng sông Hồng là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, vùng đồng bằng sông Hồng phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế để tạo động lực phát triển cho các vùng trên cả nước.
  • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế để giải quyết những vấn đề hạn chế về tài nguyên thiên nhiên của vùng.
  • Phát huy thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, thế mạnh vị trí địa lí vốn có của vùng.
Xem thêm: Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đổng bằng sông Hồng