Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 34 trang 154 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết.
Từ năm 1995 đến năm 2005 thì vùng đồng bằng sông Hồng có những tỉ trọng về dân số và sản lượng lương thực thay đổi đáng kể. những thay đổi đó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế cũng như xã hội của cra vùng. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự suy giảm lương thực thực phẩm của cả vùng là do dân số tăng nhanh không đáp ứng đủ lượng lương thực thực phẩm và do thiên tai, lũ lụt, hạn hán. Chúng ta cùng đi đề xuất một số các phương hướng giải quyết. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 4 bài 34 trang 154 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết.

Câu hỏi 4 bài 34 trang 154 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các phương hướng giải quyết:
- Để thực hiện việc giảm sự gia tăng dân số thì thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình để giảm bớt gia tăng dân số.
- Trong nông nghiệp đầu tư thâm canh, tăng vụ, áp dụng các biện pháp khoa học kĩ thuật mới (giống mới) nhằm tăng năng suất, sản lượng lương thực.
- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
- Nâng cao mức sống và giải quyết việc làm.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy kể tên 10 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) thuộc Đồng bằng sông Hồng