Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 34 trang 154 sgk Địa Lí 12: Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số và nhận xét.
Đồng bằng sông Hồng là vùng nằm ở phía Bắc nước ta, với nhiều địa thế về vị trí địa lí, về tính biển nên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế cũng như xã hội. tuy nhiên, bên cạnh những mặt lợi thì đồng bằng sông Hồng có những hạn chế như dân số đông, cơ cấu phát triển kinh tế chuyển dịch, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt,…. Chúng ta cùng đi tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 34 trang 154 sgk Địa Lí 12: Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số và nhận xét.

Câu hỏi 2 bài 34 trang 154 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số và nhận xét
Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số:
Địa lí 12: Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số và nhận xét
Nhận xét:
-Về số dân: vùng đồng bằng sông Hồng chiếm tỉ lệ khá lớn, hơn 1/5 so với cả nước và đang giảm dần (22,4% năm 1995 và 21,7% năm 2005).
- Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt chiếm của vùng chiếm 15,3% năm 1995 và đến năm 2005 giảm nhẹ còn 14,6%.
- Sản lượng lương thực có hạt chiếm tỉ lệ khá lớn so với cả nước và đang giả khá nhanh trong cơ cấu (năm 1995 là 20,4% và 2005 là 16,5%).
- Bình quân lương thực có hạt chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước nhưng đang giảm dần (năm 1995 là 91,2% và 2005 là 75,9%).
Xem thêm: Địa lí 12: Trên cơ sở xử lí số liệu đã cho, phân tích và giải thích mối quan hệ giữa dân số