Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 35 trang 160 sgk Địa Lí 12: Tại sao việc phát triển cơ-sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Bắc Trung bộ?
Vùng Bắc Trung Bộ là vùng có nền kinh tế chậm phát triển và cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy mà chính sách phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải là một trong những mối quan tâm của vùng. Việc phát triển phát triển cơ-sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo nhiều điều kiện phát triển kinh tế cho vùng. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về việc phát triển cơ-sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Bắc Trung bộ. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 4 bài 35 trang 160 sgk Địa Lí 12: Tại sao việc phát triển cơ-sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Bắc Trung bộ?

Câu hỏi 4 bài 35 trang 160 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Việc phát triển cơ-sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Bắc Trung bộ vì:
  • Tạo nên trục kinh tế phát triển của vùng, nâng cao vai trò cầu nối của vùng
  • Khai thác tiềm năng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng phía Tây, phân bố lại dân cư, hình thành mạng lưới đô thị mới.
  • Tăng cường giao lưu với các nước láng giềng, trong đó Lao Bảo là cửa khẩu quốc tế quan trọng.
  • Hình thành kinh tế biển
  • Nâng cấp giúp phát triển kinh tế, văn hóa và tăng cường thu hút khách du lịch.
Xem thêm: Địa lí 12: Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. So sánh tốc độ tăng trưởng