Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 35 trang 160 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của các trung tâm công nghiệp Thanh Hoá, Vinh, Huế.
Vùng Bắc Trung Bộ là vifng có đủ điều kiện để phát triển công nghiệp một cách hoàn chỉnh và quy mô. Vùng có trữ lượng khoáng sản và các tai nguyên thiên nhiên lớn, phục vụ cho việc phát triển ngành công nghiệp thuận lợi. bên cạnh đó vùng có nguồn lao động dồi dào, với nguồn lao động rẻ thì công nghiệp là một ngành hết sức phù hợp. nhưng đặc điểm chủ yếu để phát triển công nghiệp ở vùng là nhờ vào các tài nguyên khoáng sản, chúng ta cùng đi tìm hiểu về các trung tâm công nghiệp Thanh Hoá, Vinh, Huế. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 35 trang 160 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của các trung tâm công nghiệp Thanh Hoá, Vinh, Huế.

Câu hỏi 3 bài 35 trang 160 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của các trung tâm công nghiệp Thanh Hoá, Vinh, Huế:
- Trung tâm công nghiệp Thanh Hóa: công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến lâm sản.
- Trung tâm công nghiệp Vinh: cơ khí, chế biến lâm sản, chế biến lương thực – thực phẩm.
- Trung tâm công nghiệp Huế: cơ khí, chế biến lương thực thực phẩm, dệt may.
Xem thêm: Địa lí 12: Tại sao việc phát triển cơ-sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặt quan trọng