Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 35 trang 160 sgk Địa Lí 12: Tại sao nói: việc phát triển cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp góp phần phát triển bền vững ở Bắc Trung Bộ?
Việc hình thành cơ cấu nông- lâm- ngư nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ có ý nghĩa rất quan trọng đến kinh tế chung của cả vùng. Vùng Bắc Trung Bộ có trữ lượng rừng lớn, chính vì thế cơ cấu về lâm nghiệp chiếm tỉ trọng lớn và mang lại kinh tế cao chi vùng. Cơ cấu nông nghiệp được hình thành nhờ vào diện tích đồng bằng chủ yếu là phù sa cát và các điều kiện tự nhiên thuận lợi. về cơ cấu công nghiệp có nhiều điều kiện để phát triển như khoáng sản, điều kiện tự nhiên, tài nguyên biển. chúng ta cùng đi tìm hiểu về việc phát triển cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp góp phần phát triển bền vững ở Bắc Trung Bộ. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 35 trang 160 sgk Địa Lí 12: Tại sao nói: việc phát triển cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp góp phần phát triển bền vững ở Bắc Trung Bộ?

Câu hỏi 2 bài 35 trang 160 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Nói: việc phát triển cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp góp phần phát triển bền vững ở Bắc Trung Bộ vì:
  • Thúc đẩy sự phát triển thế mạnh về tự nhiên của vùng, phát triển về kinh tế xã hội của vùng: nông – lâm - ngư nghiệp tạo nên cơ cấu ngành và thế liên hoàn trong quá trình hình thành cơ cấu theo lãnh thổ giữa các khu vực núi, đồi, đồng bằng và ven biển.
  • Nông lâm ngư nghiệp là thế mạnh của vùng, là cơ sở ban đầu cho việc phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  • Mô hình nông lâm ngư nghiệp góp phần phát triển và bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
Xem thêm: Địa lsi 12: Hãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của các trung tâm công nghiệp Thanh Hoá, Vinh, Huế