Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 35 trang 160 sgk Địa Lí 12: Hãy phân tích những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ?
Vùng Bắc Trung Bộ có có dân cư và nguồn lao động ở mức thấp, ảnh hưởng đáng kể đến việc phát triển kinh tế xã hội của cả vùng. Bên cạnh đó còn có cơ sở hạ tầng nghèo nàn và sự đầu tư của nước ngoài vào vùng còn hạn chế nên điều kiện phát triển kinh tế xã hội bị kìm hãm. Tuy nhiên bên cạnh những mặt khó khăn ấy thì vùng có những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, sông ngòi và du lịch. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 35 trang 160 sgk Địa Lí 12: Hãy phân tích những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ?

Câu hỏi 1 bài 35 trang 160 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ:
Thuận lợi:
  • Vị trí địa lí: thuận lợi cho việc giao lưu văn hóa, xã hội giữa các vùng trong nước cũng như trong khu vực nhờ vào điều kiện vị trí địa lí thuận lợi.
  • Đặc điểm tự nhiên:
+ Địa hình lãnh thổ hẹp-ngang có các đồng bằng phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp cũng như các ngành nghê nông nghiệp.
+ Khí hậu nhiệt đới ảnh hưởng sâu sắc đên vùng, thời tiết thay đổi, lượng mưa khá lớn, thuận lợi cho việc tưới tiêu.
+ Sông ngòi: lượng mưa hằng năm lớn phù hợp cho việc tưới tiêu, xây dựng thủy điện và thủy lợi.
+ Du lịch: là vùng có tiềm năng du lịch biển lớn, có các di sản văn hóa nổi tiếng.
Khó khăn:
  • Tự nhiên:
+ Lãnh thổ hẹp ngang, bị chia cắt
+ Khí hậu chịu ảnh hưởng hiệu ứng phơn khô nóng
+ có nhiều thiên tai, bão lũ
  • Kinh tế xã hội:
+ Đời sống người dân còn thấp
+ Nguồn lao động trình độ thấp
+ Cơ sở hạ tầng kĩ thuật còn kém
Xem thêm: Địa lí 12: Tại sao nói: việc phát triển cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp góp phần phát triển bền vững