Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 36 trang 166 sgk Địa Lí 12: Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng?
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên rất da dạng và phong phú. Vùng là nơi có các tỉnh hoàn toàn giáp biển và có những điêu kiện thuận lợi về biển để phát triển kinh tế. tuy nhiên nơi đây chịu nhiều ảnh hưởng từ thiên tai, bão lũ và các thiên tai các. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là đầu nối giữa hai miền Nam và Bắc của nước ta. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 4 bài 36 trang 166 sgk Địa Lí 12: Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng?

Câu hỏi 4 bài 36 trang 166 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng vì:
  • Làm thay đổi sự phân công lao động trên lãnh thổ, tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng.
  • Hiện đại hóa và phát triển các tuyến giao thông Bắc- Nam
  • Mở rộng các cảng biển, đặc biệt là các cảng biển nước sâu.
Xem thêm: Địa lsi 12: Hãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của các trung tâm công nghiệp Thanh Hoá, Vinh, Huế