Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 37 trang 173 sgk Địa Lí 12: Hãy chứng minh rằng thế mạnh về thuỷ điện của Tây Nguyên đang dược phát huy và điều này sẽ là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
Tây Nguyên là một vùng có địa hình cao, có các cao nguyên rộng lớn. nhờ vào tài nguyên rừng phong phú mà lượng nước mưa của vùng được giữ và điều hòa vào mùa nắng và mùa mưa. Chính bởi yếu tố địa hình và lượng nước vào mùa mưa và nắng mà Tây nguyên đã phát huy lợi thế về thùy điện. chúng ta cùng di tìm hiểu về thế mạnh về thuỷ điện của Tây Nguyên đang dược phát huy và điều này sẽ là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 4 bài 37 trang 173 sgk Địa Lí 12: Hãy chứng minh rằng thế mạnh về thuỷ điện của Tây Nguyên đang dược phát huy và điều này sẽ là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Câu hỏi 4 bài 37 trang 173 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Chứng minh thế mạnh về thuỷ điện của Tây Nguyên đang được phát huy và điều này sẽ là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng:
a. Thế mạnh về thủy điện của Tây Nguyên đang được phát huy:
- Tây Nguyên có các hệ thống sông Xê Xan, Xrê Pôk, Đồng Nai... có trữ lượng nước lớn và đang được sử dụng ngày càng có hiệu quả hơn.
- Các nhà máy thủy điện Đa Nhim trên sông Đa Nhim (thượng nguồn sông Đồng Nai), Đrây H linh trên sông Xrê Pôk đã được xây dựng.
- Các nhà máy thủy điện lớn được xây dựng:
+ Hệ thống sông Xê Xan: thủy điện Yaly (720MW), Xê Xan 3, Xê Xan 3A, Xê Xan 4 (ở hạ lưu của thủy điện Yaly) và Plây Krông (ở thượng lưu của Yaly) nâng tổng công suất trên sông Xê Xan lên 1500 MW.
+ Hệ thống sông Xrê Pôk: thủy điện Buôn Kuôp (280MW), Buôn Tua Srah (85MW), Xrê Pôk 3 (137MW), Xrê Pôk 4 (33MW), Đức Xuyên (58MW), Đrây H’ling (28MW).
+ Hệ thống sông Đồng Nai: thủy điện Đại Ninh (300MW), Đồng Nai 3 (180MW), Đồng Nai 4 (340MVV) đang được xây dựng.
b. Ý nghĩa của việc xây dựng các công trình thủy điện ở Tây Nguyên:
- Các công trình thủy điện, các ngành công nghiệp của vùng được xây dựng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để phát triển (trên cơ sở nguồn điện rẻ, dồi dào), trong đó có việc khai thác và chế biến bột nhôm từ nguồn bôxit rất lớn của Tây Nguyên.
- Cung cấp nguồn điện vô cùng quan trọng cho đời sống xã hội của vùng đồng bào dân tộc miền núi, nâng cao chất lượng đời sống nơi đây.
- Các hồ thủy điện còn đem lại nguồn nước tưới quan trọng trong mùa khô và có thể khai thác cho mục đích du lịch, nuôi trồng thủy sản.
Xem thêm: Địa lí 12: Việc phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ so với Bắc Trung Bộ