Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 37 trang 173 sgk Địa Lí 12: Tại sao trong khai thác rừng Ở Tây Nguyên, cần hết sức chứ trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ vốn rừng?
Vùng Tây Nguyên là vùng phát triển về trồng cây công nghiệp lâu năm do có đất Badan màu mỡ. diện tích rừng cũng như tài nguyên rừng của Vùng Tây Nguyên rất đa dạng và phong phú. Kinh tế của vùng Tây Nguyên phụ thuộc chủ yếu vào trữ lượng cà phê, cao su, tiêu, chè,…. Việc khai thức tài nguyên rừng cũng như bảo vệ tài nguyên rừng là một vấn đề đàn lo ngại. chính vì thế chúng ta cùng đi tìm hiểu về khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ vốn rừng của vùng Tây Nguyên. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 37 trang 173 sgk Địa Lí 12: Tại sao trong khai thác rừng Ở Tây Nguyên, cần hết sức chứ trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ vốn rừng?

Câu hỏi 3 bài 37 trang 173 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Trong khai thác rừng Ở Tây Nguyên, cần hết sức chứ trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ vốn rừng vì:
Tầm quan trọng của tài nguyên rừng ở Tây Nguyên:
  • Tây Nguyên chiếm tỉ lệ rừng rất lớn so với cả nước
  • Mang lại nhiều loại gỗ quý, cây thuốc quý, nhiều sinh vật quý
Giá trị của tài nguyên rừng:
  • Việc bảo vệ tài nguyên đất của rừng hết sức quan trọng
  • Rừng chống xóa mòn, sạt lỡ,….
  • Rừng giữ nguồn nước ngầm
Tình trạng của tài nguyên rừng ở Tây Nguyên hiện nay:
  • Sản lượng khai tác rừng hằng nam không ngừng giảm
  • Cháy rừng, nạn phá rừng ngày càng tăng
  • Nhiều loại gỗ quý, rừng bị hủy hoại nghiêm trọng.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy chứng minh rằng thế mạnh về thuỷ điện của Tây Nguyên đang dược phát huy và điều này