Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 37 trang 173 sgk Địa Lí 12: Hãy trình bày các điều kiện (tự nhiên,kinh tế - xã hội) đối với sự phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên. Nêu các khu vực chuyên canh cà phê và các biện pháp để có thể phát triển ổn định cây cà phê ở vùng này.
Tây Nguyên là vùng có đất Badan giàu chất dinh dưỡng thích hợp trồng các cây công nghiệp lâu năm. Chúng ta được biết Tây Nguyên nước ta có những loại cây nổi tiếng như: chè, cà phê, cao su,…. Chính nhờ vào đặc điểm địa lí tự nhiên và đặc điểm về khí hậu mà Tây Nguyên rất thích hợp để trồng các loại cây công nghiệp lâu năm. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về các điều kiện (tự nhiên,kinh tế - xã hội) đối với sự phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 37 trang 173 sgk Địa Lí 12: Hãy trình bày các điều kiện (tự nhiên,kinh tế - xã hội) đối với sự phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên. Nêu các khu vực chuyên canh cà phê và các biện pháp để có thể phát triển ổn định cây cà phê ở vùng này.

Câu hỏi 2 bài 37 trang 173 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các điều kiện (tự nhiên,kinh tế - xã hội) đối với sự phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên:
- Đất bandan giàu chất dinh dưỡng, phân bố tập trung thuận lợi cho việc thành lập các nông trường và vùng chuyên canh quy mô lớn.
- Khí hậu có tính chất cận xích đạo với một mùa mưa và một mùa khô kéo dài thuận lợi để phơi sấy, bảo quản sản phẩm.
- Các cao nguyên xếp tầng với độ cao khác nhau thuận lợi trồng cả cây CN nhiệt đới và cận nhiệt.
- Thu hút được nhiều lao động, cơ sở chế biến được cải thiện.
Các khu vực chuyên canh cà phê: Đăk Lăk, Lâm Đồng, Kon Tum, Đăk Nông, Gia Lai.
- Biện pháp để có thể phát triển ổn định cây cà phê ở vùng này:
+ Hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh cây cà phê.
+ Kết hợp vói công nghiệp chế biến
+ Đa dạng hoá cây trồng (cân đối giữa diện tích cây cà phê vối và cây cà phê chè).
+ Đảm bảo đầu ra cho người sản xuất (đẩy mạnh xuất khẩu, bảo hộ nông sản khi giá nông sản xuống thấp,...).
Xem thêm: Địa lí 12: Tại sao trong khai thác rừng Ở Tây Nguyên, cần hết sức chứ trọng khai thác đi đôi với tu bổ