Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 37 trang 173 sgk Địa Lí 12: Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội có thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế ở Tây Nguyên?
Vùng Tây Nguyên là vùng duy nhất nước ta không giáp biển, có dân cư thưa thớt và là ịa bàn cư trí của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. nơi đây là nơi có vị tró đặc biệt về xây dựng quốc phòng an ninh. Nơi đây có những khó khăn và thuận lợi để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội có thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế ở Tây Nguyên Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 37 trang 173 sgk Địa Lí 12: Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội có thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế ở Tây Nguyên?

Câu hỏi 1 bài 37 trang 173 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội có thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển kinh tế ở Tây Nguyên:
Thuận lợi:
a. Vị trí địa lí và lãnh thổ:
- Tây Nguyên gồm có 5 tỉnh
- Diện tích: 54,7 nghìn km2 (16,5%)
- Dân số: 4,9 triệu người (5,8% -2006)
- Tiếp giáp: duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Campuchia và Lào. Đây là vùng duy nhất ở nước ta không giáp biển.
=>Thuận lợi giao lưu liên hệ với các vùng và quốc tế; có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng và xây dựng kinh tế.
b. Các thế mạnh và hạn chế của vùng:
- Đất bazan giàu dinh dưỡng với diện tích lớn nhất cả nước
- Khí hậu cận xích đạo, có sự phân hóa theo độ cao
- Diện tích rừng và đô che phủ rừng cao nhất nước
- Có quặng bôxit với trữ lượng hàng tỉ tấn
- Trữ năng thủy điện tương đối lớn
- Mùa khô gay gắt, thiếu nước nghiêm trọng cho sản xuất và đời sống
- Có nhiều dân tộc thiểu số với nền văn hóa độc đáo và kinh nghiệm sản xuất phong phú
- Thiếu lao động lành nghề
- Mức sống của nhân dân còn thấp
- Cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn

Xem thêm: Địa lí 12: Hãy trình bày các điều kiện (tự nhiên,kinh tế - xã hội) đối với sự phát triển cây cà phê