Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 37 trang 168 sgk Địa Lí 12: Đọc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định các vùng đất badan và đối chiếu với các vùng phân bố cây công nghiệp ở Tây Nguyên.
Vùng Tây Nguyên là nơi rất phát triển trồng các cây lâu năm, vì nơi đây có điều kiện thuận lợi là đất badan giàu dinh dưỡng nhất cả nước. bên cạnh đó, vùng Tây Nguyên có khí hậu cận xích đạo, có sự phân hóa theo độ cao cũng ảnh hưởng đến trông cây lâu năm của vùng. Bên cạnh những thuận lợi thì có những khó khăn là mùa khô kéo dài gây thiếu nước, mùa mua dễ bị rửa trôi. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về vùng đất Tây Nguyên. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giũa bài bài 37 trang 168 sgk Địa Lí 12: Đọc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định các vùng đất badan và đối chiếu với các vùng phân bố cây công nghiệp ở Tây Nguyên.

Câu hỏi giữa bài bài 37 trang 168 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Qua Atlat Địa lí Việt Nam, các vùng đất badan và đối chiếu với các vùng phân bố cây công nghiệp ở Tây Nguyên:
Các vùng đất badan cũng là nơi phân bố cây cồng nghiệp ở Tây Nguyên: các cao nguyên Plây Ku, Gia Lai, Đắk Lắk.....với các cây công nghiệp lậu năm: cao su, cà phê, hồ tiêu,...
Cao su được trồng nhiều sau thứ 2 Đông Nam Bộ, tập trung ở Gia Lai, Dak Lak,…
Chè được trồng nhiều ở Lâm Đồng, Gia Lai
Xem thêm: Địa lí 12: Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội có thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển