Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 37 trang 167 sgk Địa Lí 12: Đọc bản đồ Hành chính Việt Nam và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy phân tích ý nghĩa vị trí địa lí của Tây Nguyên.
Vùng Tây Nguyên là vùng đặc biệt nhất nước ta với đặc điểm rất khác biệt là vùng không giáp biển suy nhất của cả nước. vùng Tây Nguyên nằm sát vùng duyên hải Nam Trung Bộ và giáp với Lào và Capuchia. Đây là vùng có chiến lươc anh ninh quốc phòng và xây dựng đất nước. để hiểu rõ về vùng Tây Nguyên chúng ta cùng đi tìm hiểu về vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của vùng Tây Nguyên. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giũa bài bài 37 trang 167 sgk Địa Lí 12: Đọc bản đồ Hành chính Việt Nam và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy phân tích ý nghĩa vị trí địa lí của Tây Nguyên.

Câu hỏi giữa bài bài 37 trang 167 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Đọc bản đồ Hành chính Việt Nam và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy phân tích ý nghĩa
Ý nghĩa vị trí địa lí của Tây Nguyên:
  • Vùng Tây Nguyên là vùng giáp với Duyên hải Nam Trung Bộ và giáp với Đông nam Bộ, vì vậy vùng Tây Nguyên dễ dàng tiếp nhận nguồn vật tư, nhiên liệu, lương thực thực phẩm của các vùng trên cả nước. đồng thời, nguồn nguyên liệu, lương thực của vùng cũng dễ dàng đến với cả nước.
  • Vùng Tây Nguyên giáp Lào và Campuchia, có vị trí rất quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc phòng.
  • Các tuyến đường bộ tạo điều kiện giao lưu kinh tế thuận lợi giữa các vùng.
Xem thêm: Địa lí 12: Đọc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định các vùng đất badan và đối chiếu với các vùng phân bố