Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 38 trang 175 sgk Địa Lí 12: Hãy tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.
Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Tây Nguyên có nhiều điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc trồng cây công nghiệp lâu năm của hai vùng. Tuy nhiên, bên cạnh việc giống nhau về chuyên môn hóa trồng cây công nghiệp lâu năm thì cả hai vùng cũng có sự giống nhau và khác nhau khác. Khác nhau đặc biệt nhất giữa hai vùng là tỉ trọng chăn nuôi trâu bò và tỉ trọng nuôi trồng thủy hải sản. chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự khác nhau này giữa hai vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và vùng Tây Nguyên. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 38 trang 175 sgk Địa Lí 12: Hãy tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

Câu hỏi 2 bài 38 trang 175 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Hãy tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, Trung du miền núi Bắc Bộ,..
a. Tỉ trọng của đàn trâu và đàn bò của Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên trong tổng đàn trâu bò của cả nước:
Địa lí 12: Hãy tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, Trung du miền núi Bắc Bộ,..
b. Dựa vào bản đồ giáo khoa treo tường Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và các kiến thức đã học:
Hai vùng trên đều có thế mạnh về chăn nuôi gia sức lớn vì:
  • Thế mạnh về điều kiện tự nhiên, đồi cỏ, cao nguyên rộng lớn có đồng cỏ phục vụ chăn nuôi.
  • Khí hậu của cả hai vùng đều thích hợp để chăn nuôi gia súc
  • Người chăn nuôi rất cần cù, chịu khó và ham học hỏi
  • Nhu cầu lớn của thị trường về thịt
  • Đáp ứng nhu cầu của người dân hai vùng này, như phân bón, sức kéo
Thế mạnh này được thể hiện như thế nào trong tỷ trọng của hai vùng so với cả nước là:
- Về đàn trâu : so với cả nước thì cả hai vùng chiếm tới 60% trong tổng đàn trâu cả nước (Trung du Bắc Bộ là 57,5% và Tây Nguyên là 2,5%).
- Về đàn bò : hai vùng chiếm 27,3% đàn bò trong cả nước (Trung du Bắc Bộ là 16,2% và Tây Nguyên là 11,1%).
Ở Trung du và miền núi Bắc bộ, trâu được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại vì:
  • Trung du miền núi Bắc Bộ có khí hậu lạnh vào mùa đông, trâu có khả năng chịu rét, ẩm ướt giỏi hơn bò, thích hợp chăn thả.
  • Tây Nguyên có khí hậu khô hạn, nóng thích hợp với điều kiện sinh thái của bò.

Xem thêm: Địa lí 12: Đọc bản đồ Hành chính Việt Nam và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy phân tích ý nghĩa