Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 38 trang 174 sgk Địa Lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005.
Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và vùng Tây Nguyên là hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước. đồng thời cả hai vùng đều có tiềm năng phong phú về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên để phát triển việc trồng cây công nghiệp. tuy nhiên có những điểm chung thì giữa hai vùng này cũng có những điểm khác biệt. chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự khác nhau và giống nhau về sản xuất trồng cây công nghiệp lâu năm giữa hai vùng TRung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 38 trang 174 sgk Địa Lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005.

Câu hỏi 1 bài 38 trang 174 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12:  Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước,...
a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005:
Địa lí 12:  Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước,...
Biểu đồ:
Địa lí 12:  Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước,...
b. Nhận xét và giải thích về những sự giống nhau và khác nhau trong sản xuất cây trồng công nghiệp lâu năm giữa hai vùng này
Nhận xét:
Giống nhau:
+ Về quy mô: vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Tây nguyên là hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước (cả về diện tích và sản lượng), đặc biệt là cây công nghiệp lâu năm.
+ Trong cơ cấu cây CN lâu năm đều có cà phê, chè.
+ Về hướng chuyên môn hóa: chuyên môn hoa của cả hai vùng đều là trồng cây công nghiệp lâu năm và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
+ Về điều kiện phát triển: cả hai vùng đều có điều kiện kinh tế xã hội, điều kiện tự nhiên và tài nguyên để phát triển, thuận lợi trồng cây công nghiệp lâu năm.
Khác nhau:
Địa lí 12:  Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước,...
Giải thích về những sự giống nhau và khác nhau trong sản xuất cây trồng công nghiệp lâu năm giữa hai vùng này:
  • Trung du và miền núi Bắc Bộ có mùa đông lạnh, bên cạnh đó vùng còn có đất feralit có độ phì không cao, địa hình núi bị cắt xẻ, ít mặt bằng rộng lớn, từ đó dẫn đến quy mô sản xuất nhỏ.
  • Tây Nguyên có nền nhiệt cao, địa hình tương đối bằng phẳng, đất đỏ badan với độ phì cao, thích hợp cho việc các vùng chuyên canh quy mô lớn và tập trung.
  • Có sự khác biệt về kinh tế-xã hội giữa hai vùng
  • Về kinh nghiệm của người dân.
xem thêm: Địa lí 12: Hãy tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, Trung du miền núi Bắc Bộ,..