Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 39 trang 182 sgk Địa Lí 12: Lấy ví dụ chứng minh rằng sự phát triển tổng hợp kinh tế biển có thể làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt kinh tế vùng. Thử nêu một số phương hướng khai thác tổng hợp tài nguyên biển và thềm lục địa.
Việc phát triển tổng hợp tài nguyên biển và thềm lục địa của vùng Đông Na Bộ là một xu hướng hàng đầu. phát triển tổng hợp tài nguyên biển và them lục địa là khai thác tài nguyên sinh vật biển, khai thác khoáng sản, khai thác du lịch biển và khai thác giao thông biển. để hiểu rõ về việc phát triển tổng hợp tài nguyên biển chúng ta cùng đi tìm hiểu về một số phương hướng khai thác tổng hợp tài nguyên biển và thềm lục địa. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 4 bài 39 trang 182 sgk Địa Lí 12: Lấy ví dụ chứng minh rằng sự phát triển tổng hợp kinh tế biển có thể làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt kinh tế vùng. Thử nêu một số phương hướng khai thác tổng hợp tài nguyên biển và thềm lục địa.

Câu hỏi 4 bài 39 trang 182 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Một số phương hướng khai thác tổng hợp tài nguyên biển và thềm lục địa:
- Đẩy mạnh công nghiệp khai thác và chế bến dầu khí, xây dựng các trung tâm lọc dầu tại các điểm khai thác dầu.
- Tận dụng lợi thế vè biển tăng cường đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy sản ven bờ.
- Phát triển các hoạt động du lịch biển nhờ vào thế mạnh tài nguyên biển, nhất là ở Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Đẩy mạnh phát triển các cụm cảng nước sâu: cụm cảng Sài Gòn, Vũng Tàu.
- Chú ý vấn đề môi trường trong khai thác phát triển tổng hợp kinh tế biển của vùng.
Xem thêm: Địa lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước,...