Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 39 trang 182 sgk Địa Lí 12: Chứng minh rằng việc xây đựng các công trình thuỷ lợi có ý nghĩa hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên nông nghiệp của vùng.
Đông Nam Bộ là vùng có khí hậu cận xích đạo, là nơi có khí hậu khắc nghiệt và thiếu nước. vào mùa khô vùng Đông Nam Bộ thiếu nước phục vụ cho sản xuất cũng như phục vụ cho sinh hoạt. chính vì thế mà nước là một việc cấp thiết và cần thiết cho cùng. Chính vì thế mà việc xây dựng thủy điện có ý nghĩa rất quan trọng đối với vùng Đông Nam Bộ. chúng ta cùng đi tìm hiểu về việc xây đựng các công trình thuỷ lợi có ý nghĩa hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên nông nghiệp của vùng. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 39 trang 182 sgk Địa Lí 12: Chứng minh rằng việc xây đựng các công trình thuỷ lợi có ý nghĩa hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên nông nghiệp của vùng.

Câu hỏi 3 bài 39 trang 182 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Việc xây đựng các công trình thuỷ lợi có ý nghĩa hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên nông nghiệp của vùng:
  • Đông Nam Bộ có mùa khô kéo dài, bên cạnh đó có các vùng thấp các con sông bị ngập úng trong mùa mưa, chính vì thế mà các công trình thủy lợi mang ý nghĩa hàng đầu.
  • Các dự án thủy lợi được xây dựng mang lại nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất.
  • Nhờ vào nguồn nước và diện tích gieo trồng được tăng cao, tăng hệ số sử dụng đất trồng hằng năm và khả năng đảm bảo lương thực, thực phẩm của vùng cũng khá hơn.
Xem thêm: Địa lí 12: Lấy ví dụ chứng minh rằng sự phát triển tổng hợp kinh tế biển có thể làm thay đổi mạnh mẽ