Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 39 trang 180 sgk Địa Lí 12: Việc thu hut đầu tư nước ngoài có vai trò như thế nào đối với sự phát triển công nghiệp theo chiều sâu?
Vùng Đông Nam Bộ là một vùng có những điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển kinh tế cũng như xã hội. Tại vùng Đông Nam Bộ có khí hậu cận xích đạo, đất đỏ badan và đất xám phù sa cổ rất thích hợp để phát triển các loại cây trồng. ngoài ra còn có một số điều kiện tự nhiên thuận lợi khác để phục vụ phát triển kinh tế của vùng. Tuy nhiên ở vùng cũng có một số hạn chế đến sự phát triển công nghiệp theo chiều sâu. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự phát triển công nghiệp theo chiều sâu. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 39 trang 180 sgk Địa Lí 12: Việc thu hut đầu tư nước ngoài có vai trò như thế nào đối với sự phát triển công nghiệp theo chiều sâu?

Câu hỏi giữa bài bài 39 trang 180 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Việc thu hut đầu tư nước ngoài có vai trò đối với sự phát triển công nghiệp theo chiều sâu là:
- Nguồn đầu tư cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng hiện đại nhất của vùng được hỗ trợ nhờ tăng nguồn vốn đầu tư vào các ngành sản xuất là thế mạnh của vùng
- Đổi mới trang thiết bị và công nghệ cho vùng Đông Nam Bộ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trường,...
- Mở rộng sản xuất quy mô sản xuất, giải quyết việc làm cho người dân.
- Thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển.

Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ trong việc phát triển tổng hợp nền kinh tế