Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 39 trang 178 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu những nhân tố giúp Đông Nam Bộ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong phân công lao động giữa các vùng trong nước.
Đông Nam Bộ gồm 6 tỉnh và thành phố với diện tích 23,6 nghìn kim2. Vùng Đông Nam Bộ là vùng dẫn đầu cả nước về GDP cả về giá trị sran lượng công nghiệp và giá trị hàng xuất khẩu. nơi đây là nơi hội tụ có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế, là vùng nền kinh tế hàng hóa sớm nhất cả nước. chúng ta cùng đi tìm hiểu về những nhân tố giúp Đông Nam Bộ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong phân công lao động giữa các vùng trong nước. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 39 trang 178 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu những nhân tố giúp Đông Nam Bộ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong phân công lao động giữa các vùng trong nước.

Câu hỏi giữa bài bài 39 trang 178 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Những nhân tố giúp Đông Nam Bộ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong phân công lao động giữa các vùng trong nước:
  • Vùng Đông Nam Bộ là vùng phát triển nhất cả nước, thu hút nguồn lao động dồi dào đặc biệt là nguồn lao động trẻ
  • Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp hiện đại, có nhiều trường đại học,…. Chính vì thế có nguồn lao động dồi dào, trẻ, năng động, trình độ cao.
  • Là vùng được ứng dụng nhiều khoa học kĩ thuật nhất cả nước
  • Cơ sở hạ tầng phát triển, đặc biệt là ngành thông tin liên lạc và giao thông vận tải
  • Đời sống người dân của vùng cao và các ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ,
Xem thêm: Địa lí 12: Việc thu hut đầu tư nước ngoài có vai trò như thế nào đối với sự phát triển công nghiệp