Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 40 trang 184 sgk Địa Lí 12 Dựa vào bảng số liệu 40.2 (SGK) hãy vẽ biểu đồ và nhận xét
Vùng Đông Nam Bộ là vùng có những điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế theo chiều sâu. Phát triển kinh tế theo chiều sâu là tăng cường vố, khoa học công nghệ, tăng nguồn lực, nhằm góp phần bảo vệ môi trường, tăng tốc độ phát triển kinh tế, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 40 trang 184 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bảng số liệu 40.2 (SGK) hãy vẽ biểu đồ và nhận xét.

Câu hỏi 2 bài 40 trang 184 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu 40.2 (SGK) hãy vẽ biểu đồ và nhận xét
Vẽ biểu đồ:
Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu 40.2 (SGK) hãy vẽ biểu đồ và nhận xét
Nhận xét:
Tổng giá trị qua 2 năm không ngừng tăng từ 50508 tỉ đồng (1995) lên 199622 tỉ đồng (2005)
-Biểu hiện:
+Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt giá trị cao nhất và tăng nhanh từ 20959 tỉ đồng (1995) lên 104826 tỉ đồng (2005)
+Khu vực ngoài nhà nước đạt giá trị thấp nhất, mức tăng trung bình từ 9942 tỉ đồng (1995) lên 46738 tỉ đồng (2005)
+Khu vực nhà nước có giá trị thấp và tăng chậm, mức tăng trung bình từ 19607 tỉ đồng (1995) lên 48058 tỉ đồng (2005)
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ