Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn?
Vùng biển nước ta cí nhiều điều kiện để phát triển nền kinh tế tổng hợp. đối với nguồn sinh vật thì vùng biển nước ta có trữu lượng sinh vật đa dạng và phong phú như cá, tôm, mực,…. Dọc bờ biển nước ta có rất nhiều tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là dầu khí, khí đốt,…. Nhờ biển mà ngành hàng hải phát triển phục vụ cho việc giao lưu kinh tế văn hóa giữa các vùng trong khu vực cũng như trên thế giới. chúng ta cùng đi tìm hiểu về ý nghĩa của các đảo và hòn đảo nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn?

Câu hỏi 2 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn vì:
Việc khẳng định chủ quyền của nước ta đối với các đảo và quần đảo có ý nghĩa là cơ sở để khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển