Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối vói sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của nước ta hiện tại cũng như tương lai.
Nước ta có các huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Bạch Long Vĩ, Cồn cỏ), Hoàng Sa, Lí Sơn, Trường Sa, Phú Quý, Côn Đảo, Kiên Hải và huyện đảo Phú Quốc. những huyện đảo này có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng và to lớn đối với nền kinh té của nước ta. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về Sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối vói sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của nước ta hiện tại cũng như tương lai. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối vói sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của nước ta hiện tại cũng như tương lai.

Câu hỏi 1 bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối vói sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của nước ta hiện tại cũng như tương lai vì:
  • Các huyện đảo là nơi phát triển nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản.
  • Là nơi tập trung ngư dân, là nơi có kinh nghiệm về đánh bắt và nuôi trồng thủy sản
  • Bảo vệ trật tự, an ninh trên các vùng biển và bờ biển của nước ta.
  • Là nơi khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên biển hiệu quả.
Xem thêm: Địa lí 12: Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn