Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 191 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Cồng nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long.
Dọc bờ biển nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nghê sản xuất tôm, cá. Bên canhh đó, vùng biển nước ta rất nhiều sa khoáng: cát trăng, oxit titan. Và còn có tích tụ dầu, khí, với nhiểu mỏ được phát hiện, thăm ò và khai thác ở vùng thềm lục địa nước ta. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về các mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu ong để hiểu rõ về tài nguyên khoáng sản biển nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 191 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Cồng nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long.

Câu hỏi giữa bài bài 42 trang 191 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Xác định trên bản đồ Cồng nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long: Hồng Ngọc (Ruby), Rạng Đông (Dawn), Bạch Hổ (White Tiger) và Rồng (Dragon), Sư Tử Đen - Sư Tử Vàng
Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Cồng nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo Địa lí 12 bài 42 trang 191 SGK