Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm 8 tỉnh TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang. Vùng đang có định hướng phát triển theo hướng phát triển các ngành công nghệ cao, hoàn thiên cơ sở hạ tầng, gia thông kĩ thuật, hình thành các khu công nghiệp tập trung, giải quyết vấn đề đô thị hóa và việc làm,…. Để hiểu rõ về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chúng cta cùng đi tìm hiểu các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Câu hỏi giữa bài bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam:
  • Vị trí bản lễ giữa Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với Đồng bằng Sông Cửu Long.
  • Dân cư đông, nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm và trình độ tổ chức sản xuất cao.
  • Cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt, đồng bộ
  • Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của vùng, năng động và phát triển.
  • Có thế mạnh về khái thác tổng hợp kinh tế biển, khoáng sản và rừng.
Xem thêm: Địa lí 12: Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm