Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 197 sgk Địa Lí 12: Trình bày các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có quy mô với 7 tỉnh gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hảu Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đang có định hướng chuyển cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh phát triển ngành kinh tế trọng điểm, giải quyết vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm cho toàn vùng.chúng ta cùng đi tìm hiểu các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 43 trang 197 sgk Địa Lí 12: Trình bày các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Câu hỏi giữa bài bài 43 trang 197 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ:
  • Vị trí thuận lợi giao lưu cho các vùng trong nước cũng như các khu vực ngoài nước.
  • Có thủ đô Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả nước, mang ý nghĩa quan trọng.
  • Cơ sở hạ tầng phát triển, hệ thống giao thông vận tải phát triển, nguồn lao đồng dồi dào, chất lượng cao.
  • Có lãnh thổ khai thác lâu đời, có nền văn minh lúa nước
  • Các ngành công nghiệp phát triển sơm và nhanh hơn so với cả nước
  • Các ngành du lịch và dịch vụ có điều kiện phát triển
  • Chính sách ưu tiên phát triển của nhà nước dành cho vùng được quan tâm
Xem thêm: Địa lí 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung