Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10

Bài viết sẽ cung cấp cho các bạn 4 cách Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10 một cách dễ hiểu và đơn giản nhất.

Cách 1: Kích hoạt bằng cách bật tắt chế độ Guest account
Phần 1: Bật Guest
Kích vào nút Start, gõ guest, rồi chọn Turn guest account on or off

Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10

Kích vào Guest trong cửa sổ Quản lý tài khoản (Manage Accounts)


Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10

Chọn Turn on để bật


Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10

Phần 2: Tắt tài khoản Guest
Làm tương tự như cách trên, bật cửa sổ Turn guest account on or off


Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10

Chạm vào tab Guest


Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10

Click vào Turn off the guest account để tắt


Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10


Cách 2: Tắt bật bằng Local Group Policy
Mở trình quản lý Local Group Policy và tìm đến mục Accounts: Guest account status
Chi tiết thì nó nằm theo đường dẫn Computer Configuration/Windows Settings/Security Settings/Local Policies/Security Options.


Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10

Bật tắt chức năng: chọn vào Enabled để bật và nhấn OK


Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10

Chọn vào Disabled, OK nếu bạn thích tắt nó đi


Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10


Cách 3: Tắt bật tài khoản khách Guest thông qua Command Prompt
Nhấn Start, gõ cmd vào ô tìm kiếm


Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10

Chuột phải vào Command Prompt và chọn chạy với quyền cao nhất Run as administrator


Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10

Chọn Yes trong cửa sổ yêu cầu quyền truy cập ứng dụng


Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10

Bật tài khoản bằng dòng lệnh net user guest /active:yes, nhấn enter.


Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10

Nhập net user guest /active:no nếu bạn thích tắt nó đi


Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10

Cách 4: Kích hoạt/vô hiệu hoá Guest bằng Computer Management
Mở Run, gõ compmgmt.msc, nhấn OK


Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10

Tìm tài khoản Guest trong mục Local Users and Groups/Users


Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10

Bỏ chọn Account is disabled nếu bạn muốn bật nó và ngược lại


Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10

tick vào ô Account is disabled để tắt Guest


Hướng dẫn 4 cách để Kích hoạt và Vô hiệu hóa tài khoản Built-in Guest trong Windows 10