Tắt bảng thông báo Update Link, thủ thuật gỡ bỏ những liên kết "không tồn tại" trong Excel 2010 2016, where is Edit Links and Break Links in excel, Break a link to an external reference in Excel, cách xóa bỏ các liên kết ma, không còn tồn tại ra khỏi bảng tính excel, không break link trong excel 2010, Sửa lỗi mở file Excel rất lâu bị treo lag

Nếu sử dụng lại bảng tính Excel cũ, bạn sẽ gặp rất nhiều liên kết đến các bảng tính khác. Mặc dù các bảng tính tham chiếu kia bạn không có hoặc để sai đường dẫn đã định sẵn trên file Excel chính. Khi đó Excel sẽ hiện bảng thông báo Update link với nội dung đầy đủ như sau:
The workbook contains one or more links that cannot be updated

Tắt bảng thông báo Update Link, thủ thuật gỡ bỏ những liên kết "không tồn tại" trong Excel 2010 2016


Kèm theo 2 tùy chọn ContinueEdit Links... Nếu chọn vào Continue thì bạn vẫn sử dụng bảng tính bình thường, nhưng lần bật sau lại hiện thông báo tiếp, và quá trình bật mở file rất lâu, cảm giác như bị treo Excel vậy.

Tắt bảng thông báo Update Link, thủ thuật gỡ bỏ những liên kết "không tồn tại" trong Excel 2010 2016


Trong trường hợp này tôi khuyên bạn nên chọn vào nút Edit links...

Hoặc nhỡ tay tắt rồi thì bạn có thể truy cập trực tiếp theo Riboon trên thanh công cụ: Data -> Edit Links


Tắt bảng thông báo Update Link, thủ thuật gỡ bỏ những liên kết "không tồn tại" trong Excel 2010 2016


Trong bảng hội thoại Edit links hiện ra, tick chọn lần lượt các link không còn (link ma) và chọn vào Break link để hủy bỏ các liên kết này. Sau cùng chọn vào nút Startup Prompt...-> rồi chọn vào tùy chọn thứ 2 là Don't display the alert and don't update automatic links. Nhấn OK để xác nhận


Tắt bảng thông báo Update Link, thủ thuật gỡ bỏ những liên kết "không tồn tại" trong Excel 2010 2016


Nhấn Ctrl + S để lưu lại file Excel này. Thành quả là lần sau bạn mở file lên sẽ rất nhanh chóng và không còn hiện thông báo Update link khó chịu kia nữa.