Hiện nay, ngoài việc truyền đạt kiến thức cho các em học sinh thì mái trường cũng là nơi rèn luyện cho các em rất nhiều những kĩ năng mềm hữu ích để áp dụng cho cuộc sống thực tiễn sau này. Chính bởi vậy, trong các lớp đều có người quản lý là lớp trưởng, lớp được chia thành các tổ, phụ trách đứng đầu các tổ là tổ trưởng. Mỗi vị trí có công việc và nhiệm vụ của riêng nó, ai cũng đều phải cố gắng làm tốt. Và nếu bạn nào đã làm tổ trưởng nhiều lần thì hẳn sẽ biết là có lớp cứ cuối mỗi tháng phải làm báo cáo hoạt động tổ một lần để lớp trưởng đưa cho cô giáo, tổng kết thi đua của các tổ. Ban đầu làm tất nhiên sẽ có nhiều chỗ cần thắc mắc, nhất là với học sinh Tiểu học vì trước nay các em mới chỉ làm quen với các bài văn miêu tả, kể chuyện là chính, còn bài văn viết đơn thì chưa được nhiều. Vậy nếu giao đề bài viết báo cáo hoạt động tháng của tổ cho cô giáo cho học sinh lớp 3 viết thì có quá sức với các em không? Sẽ không quá sức nếu các em đọc 2 mẫu báo cáo dưới đây mà tôi đưa ra, chúng rất đơn giản và dễ nhớ.

BÀI VĂN VIẾT NỘI DUNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 CỦA TỔ 1 LỚP 3A

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A, trường tiểu học X.

Em tên là: Trần Trung Kiên, tổ trưởng tổ 1 lớp 3A.

Sau một tháng học tập và thực hiện nề nếp, em xin thay mặt cho tổ tổng hợp và báo cáo với cô các hoạt động và tình hình của tổ trong tháng 12 vừa qua như sau.

1, Về nề nếp.

- Cả tổ chấp hành nội quy của trường, của lớp đầy đủ. Không có bạn nào đi học muộn hay nghỉ học không xin phép.

- Trong các giờ chào cờ hay tập trung của trường cũng không mất trật tự hay bị trừ điểm.

- Đặc biệt tuyên dương bạn Lan đã thực hiện việc tốt nhặt được của rơi trả lại người mất, cộng thêm điểm thi đua cho lớp trong ban thi đua.

2, Về học tập.

- Các bạn học bài và làm bài đầy đủ. Duy chỉ có bạn Duy có 1 lần thiếu bài Toán do để quên tập vở ở nhà.

- Tham gia xây dựng bài, phát biểu bày tỏ ý kiến cá nhân giúp giờ học có thêm nhiều sắc màu hơn.

- Đặc biệt, tổ đã giành được rất nhiều điểm tốt từ 8 trở lên, tiêu biểu là bạn Kiên, Hoa, Trung.

Sau một tháng này, chúng em sẽ cố gắng phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm của mình.

Em xin cảm ơn.

Tổ trưởng

(Kí tên)

Trần Trung Kiên

VIẾT NỘI DUNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TỔ LỚP 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2018.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 CỦA TỔ 3 LỚP 3D

Kính gửi: Thầy giáo chủ nhiệm lớp 3D, trường Tiểu học Y.

Em tên là Nguyễn Ngọc Mai, tổ trưởng tổ 2 lớp 3D.

Dưới đây là báo cáo tổng hợp các hoạt động trong tháng 3 của tổ 2 lớp 3D chúng em.

1, Về nề nếp.

- Quy định nề nếp vẫn được các bạn thực hiện nghiêm chỉnh.

- Các bạn tham gia lao động đầy đủ, không có bạn nào vắng mặt. Tuy nhiên, trong buổi lao động, một số bạn còn đùa nghịch không tập trung làm việc, hoặc làm cho có.

2, Về học tập.

- Các bạn có ý thức học bài và chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tuy rằng vẫn còn một số bạn chưa làm bài tập về nhà hoặc làm không đầy đủ khiến giáo viên không hài lòng.

- Một số bạn trong giờ còn làm việc riêng, trong lúc học nhóm không có ý thức chung.

Chúng em xin hứa sẽ cố gắng khắc phục các khuyết điểm của tổ mình trong tháng vừa qua.

Em xin chân thành cảm ơn.

Tổ trưởng

(Kí tên)

Nguyễn Ngọc Mai.