Nhặc dân ca nam bộ, ca khuc dân ca nam bộ Những bài hát nhạc dân ca nam bộ hay nhất


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/kGcHyVRlJkcatLvxtFHLn&autostart=false

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/kHcmyzidRicsyLDJybHkG&autostart=false


1. Lý Con Sáo Bạc Liêu - Phi Nhung
2. Lý Ngựa Ô - Tâm Đoan ft. Cát Tiên
3. Lý Mười Thương - Hương Lan
4. Lý Chim Quyên - Hương Lan
5. Hò Cống Chùa Bến Tre - Đào Đức ft. Bích Phượng
6. Hò Đối Đáp Nam Bộ - Minh Đức
7. Lý Quạ Kêu - Hương Lan
8. Lý Chiều Chiều - Phi Nhung
9. Lý Qua Cầu - Hương Lan
10. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - Hương Lan
11. Con Sáo Sậu - Hương Lan
12. Lý Mỹ Hưng - Hương Lan
13. Duyên Quê - Hương Lan
14. Lý Kéo Chài - Thanh Lan
15. Lý bòng bòng - Thanh Ngân
16. Lý Con Ngựa - Đào Đức
17. Lý Bập Boòng Boong - Đào Đức
18. Lý Con Cá - Hương Lan ft. Chí Tâm
19. Lý Đất Giồng - Phi Phung ft. Mạnh Quỳnh
20. Lý Giao Duyên - Minh Thùy ft. Trung Kiên
Đang cập nhât....