em hiện đang học C++ và muốn học thêm java vậy ai biết web nào học java từ căn bản (miễn phí càng tốt vì đang sv lấy đâu ra tiền ) hay biết kênh yt nào dạy hay thì chỉ em với ạ . thanks mọi mười nghười nhiều .