em xài màn 60 hz nhưng chơi đột kích bắn 46 cảm giác 120 fps mượt dễ bắn trúng mục tiêu hơn 80 fps , 80 fps lag hơn hẳn