kết quả từ 1 tới 2 trên 2

lập trình c

 1. #1
  Ðến Từ
  Cần Thơ
  Thành Viên Thứ: 426184
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1

  lập trình c

  ( em mới làm quen với lập trình c, ad vui lòng giúp em chỉnh sửa đoạn code dưới, em k hiểu tại sao nó chạy xen kẻ)
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>


  int main()
  {
  char d_a;
  {


  printf("cau hoi 1: qui dinh thanh nien bao nhieu tuoi phai di kham NVQS:\n ");
  printf("a.15\nb.16\nc.17\nd.18\n");
  printf("ban hay chon 1 trong 4 dap an: ");


  d_a=getchar();
  switch (d_a)
  {
  case 'a':
  case 'b':
  case 'd':
  {
  printf("ban da chon sai!\n");
  break;
  }
  case 'c':
  {
  printf("xuat sac!\a\n");
  break;
  }
  default:
  {
  printf("bot tao lao di!!!\n");
  }
  }
  printf("cau hoi 2: theo qui dinh thi bao nhieu tuoi duoc chay xe tren 50cc?\n ");
  printf("a.15\nb.16\nc.17\nd.18\n");
  printf("ban hay chon 1 trong 4 dap an: ");


  d_a=getchar();
  switch (d_a)
  {
  case 'a':
  case 'b':
  case 'c':
  {
  printf("chuc ban mai man lan sau!\n");
  break;
  }
  case 'd':
  {
  printf("ban gioi that!!!\a\n");
  break;
  }
  default:
  {
  printf("bot tao lao di!!!\n");
  }
  }
  printf("cau hoi 3: phuong tien giao thong duong bo co may loai?\n ");
  printf("a.1\nb.2\n");
  printf("ban hay chon 1 trong 2 dap an: ");


  d_a=getchar();
  switch (d_a)
  {
  case 'a':
  {
  printf("ban da chon sai!\n");
  break;
  }
  case 'b':
  {
  printf("that right!\a\n");
  break;
  }
  default:
  {
  printf("bot tao lao di!!!\n");
  }
  }
  printf("cau hoi 4: hien nay tren sim co bao nhieu chu so?\n ");
  printf("a.9\nb.10\nc.11\nd.12\n");
  printf("ban hay chon 1 trong 4 dap an: ");


  d_a=getchar();
  switch (d_a)
  {
  case 'a':
  case 'c':
  case 'd':
  {
  printf("ban da chon sai!\n");
  break;
  }
  case 'b':
  {
  printf("true\a\n");
  break;
  }
  default:
  {
  printf("bot tao lao di!!!\n");
  }
  }
  printf("cau hoi 5: chuot may tinh duoc phan thanh may loai?\n ");
  printf("a.2\nb.3\nc.4\nd.5\n");
  printf("ban hay chon 1 trong 4 dap an: ");


  d_a=getchar();
  switch (d_a)
  {
  case 'b':
  case 'c':
  case 'd':
  {
  printf("ban da chon sai!\n");
  break;
  }
  case 'a':
  {
  printf("wonderful\n");
  break;
  }
  default:
  {
  printf("bot tao lao di!!!\n");
  }
  }
  printf("cau hoi 6: tai 1 nga tu thuong co bao nhieu den do?\n ");
  printf("a.1\nb.2\nc.3\nd.4\n");
  printf("ban hay chon 1 trong 4 dap an: ");


  d_a=getchar();
  switch (d_a)
  {
  case 'a':
  case 'b':
  case 'c':
  {
  printf("ban da chon sai!\n");
  break;
  }
  case 'd':
  {
  printf("ban gioi that!!!\a\n");
  break;
  }
  default:
  {
  printf("bot tao lao di!!!\n");
  }
  }
  printf("cau hoi 7: khi co nhieu tien, con nguoi se lam j?\n ");
  printf("a.mua do an\nb.lam tu thien\nc.tim cho giau\nd.choi di\n");
  printf("ban hay chon 1 trong 4 dap an: ");


  d_a=getchar();
  switch (d_a)
  {
  case 'a':
  case 'b':
  case 'd':
  {
  printf("ban da chon sai!\n");
  break;
  }
  case 'c':
  {
  printf("chuc mung....\a\n");
  break;
  }
  default:
  {
  printf("bot tao lao di!!!\n");
  }
  }
  printf("cau hoi 8: cho pt a*x*x*x*x-b*x*x+c=0 co bao nhieu cuc tri?\n ");
  printf("a.0\nb.1\nc.2\nd.3\n");
  printf("ban hay chon 1 trong 4 dap an: ");


  d_a=getchar();
  switch (d_a)
  {
  case 'a':
  case 'b':
  case 'c':
  {
  printf("ban da chon sai!\n");
  break;
  }
  case 'd':
  {
  printf("ban gioi that!!\a\n");
  break;
  }
  default:
  {
  printf("bot tao lao di!!!");
  }
  }


  }
  return 0;
  }
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 425046
  Bài gửi
  2

  Reply: lập trình c

  ý bạn là sao nhỉ xen kẽ là nó chạy k theo thứ tự hay thế nào??