Trích Nguyên văn bởi Nguyễn Minh Huy Hùng Xem bài viết
các bác chơi liên tục quá em theo chưa kịp
Bạn cứ từ từ đọc cho vui...
Em đố nhé.
- E -
Con này là côn trùng, chỉ có hút máu người ta, kg làm gì hết. Nó đen thui, rất xấu xí...