Cách xem, hiển thị biểu đồ nội lực Lực dọc, Lực cắt, Momen trong phần mềm Etabs, cách đọc giá trị nội lực của hệ kết cấu, xem nội lực chân cột trong etab, xem nội lực trong SAP2000, xem nội lực vách cứng

Sau khi nhập xong mô hình và chạy (Run) thì chúng ta cần đọc các giá trị nội lực bao gồm Lực dọc, Lực cắt, Momen của các cấu kiện thanh (dầm, cột) và cấu kiện dạng bản (sàn, vách cứng) tương ứng với từng loại tải trọng hoặc Combo. Cách xem chúng ở đâu, hãy theo dõi bài viết

Đọc giá trị nội lực cần vào menu Display -> Show Member Forces/Stress Diagram... -> Frame/Pier/Spandrel Forces...


Cách xem, hiển thị biểu đồ nội lực Lực dọc, Lực cắt, Momen trong phần mềm Etabs


hoặc chọn trên thanh công cụ View với icon có hình cái khung với biểu đồ momen cho nhanh.


Cách xem, hiển thị biểu đồ nội lực Lực dọc, Lực cắt, Momen trong phần mềm Etabs

Trong bảng hội thoại Member Forces Diagram for Frames, bạn cần chú ý lựa chọn các mục sau:

  1. Load: tên tải trọng bạn muốn show nội lực
  2. Component: loại nội lực muốn xem như Axial Forces (lực dọc), Shear (lực cắt), momen (giá trị Momen uốn) theo các phương
  3. Scaling: để auto tự động hoặc nhân với hệ số nào đó (giá trị không đổi, chỉ có tỉ lệ biểu đồ thay đổi thôi)

Cách xem, hiển thị biểu đồ nội lực Lực dọc, Lực cắt, Momen trong phần mềm Etabs


Kết quả bạn sẽ được biểu đồ như trên hình. Đọc giá trị để nhập vào thuyết minh hoặc xuất biểu đồ dưới dạng hình ảnh các bạn nhé

Cách xem, hiển thị biểu đồ nội lực Lực dọc, Lực cắt, Momen trong phần mềm Etabs