Trang 1/2 12 cuối
kết quả từ 1 tới 12 trên 18

Các file nên xóa và các service nên tắt sau khi cài lại win

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Tĩnh
  Thành Viên Thứ: 416823
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  437

  Các file nên xóa và các service nên tắt sau khi cài lại win

  chuyện là hôm kia em vừa cài lại win ( do lỗi driver sounds mà khắc phục mãi không được nên quyết định tự cài lại win cho nhanh mà lại win sạch ) . vậy nên giờ em vẫn chưa biết nên tắt service nào và nên xóa các file nào để giảm bớt dung lượng không cần thiết . ai biết thì chỉ em với ạ .
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 337658
  Bài gửi
  442

  Reply: các file nên xóa và các service nên tắt sau khi cài lại win

  Cứ để mặc định đi.

  Xóa cái windows. old là được.

 3. #3
  Ðến Từ
  Hà Tĩnh
  Thành Viên Thứ: 416823
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  437

  Reply: các file nên xóa và các service nên tắt sau khi cài lại win

  Trích Nguyên văn bởi Hà Duy Phương Xem bài viết
  Cứ để mặc định đi.

  Xóa cái windows. old là được.
  nó nằm ở đâu ạ

 4. #4
  Ðến Từ
  Đồng Tháp
  Thành Viên Thứ: 277266
  Bài gửi
  465

  Reply: các file nên xóa và các service nên tắt sau khi cài lại win

  Trích Nguyên văn bởi isokids Xem bài viết
  nó nằm ở đâu ạ
  ổ C....................................
  _____________________Muốn có i9 với SSD M2______________________
  Muốn có i9 với SSD M2

 5. #5
  Ðến Từ
  Hà Tĩnh
  Thành Viên Thứ: 416823
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  437

  Reply: các file nên xóa và các service nên tắt sau khi cài lại win

  Trích Nguyên văn bởi thocon002 Xem bài viết
  ổ C....................................

  chỉ thấy thế này thôi ạ

 6. #6
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  3.419

  Reply: các file nên xóa và các service nên tắt sau khi cài lại win

  Windows 10 run quyền admin để tối ưu services nhé

  Mã:
  https://www.fshare.vn/file/D2UXRQ4661EN?
  source code:

  Mã:
  chcp 65001 >nul
  @echo off
  title Windows 10 Speed
  setlocal enabledelayedexpansion
  color 5f
  chcp 65001 >nul
  cd /d %~dp0
  cls
  >nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
  if "%errorlevel%" NEQ "0" (
  	echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
  	echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
  	"%temp%\getadmin.vbs" &	exit 
  )
  if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"
  
  
  
  
  sc config "wuauserv" start= disabled
  sc stop "wuauserv"
  sc config "tzautoupdate" start= disabled
  sc config "AppVClient" start= disabled
  sc config "RemoteRegistry" start= disabled
  sc config "RemoteAccess" start= disabled
  sc config "shpamsvc" start= disabled
  sc config "SCardSvr" start= disabled
  sc config "UevAgentService" start= disabled
  sc config "AJRouter" start= disabled
  sc config "ALG" start= disabled
  sc config "AppMgmt" start= disabled
  sc config "BthAvctpSvc" start= disabled
  sc config "BTAGService" start= disabled
  sc config "bthserv" start= disabled
  sc config "PeerDistSvc" start= disabled
  sc config "CaptureService_?????" start= disabled
  sc config "CertPropSvc" start= disabled
  sc config "NfsClnt" start= disabled
  sc config "dmwappushsvc" start= disabled
  sc config "MapsBroker" start= disabled
  sc config "lfsvc" start= disabled
  sc config "HvHost" start= disabled
  sc config "vmickvpexchange" start= disabled
  sc config "vmicguestinterface" start= disabled
  sc config "vmicshutdown" start= disabled
  sc config "vmicheartbeat" start= disabled
  sc config "vmicvmsession" start= disabled
  sc config "vmicrdv" start= disabled
  sc config "vmictimesync" start= disabled
  sc config "vmicvss" start= disabled
  sc config "irmon" start= disabled
  sc config "SharedAccess" start= disabled
  sc config "iphlpsvc" start= disabled
  sc config "IpxlatCfgSvc" start= disabled
  sc config "MSiSCSI" start= disabled
  sc config "SmsRouter" start= disabled
  sc config "NaturalAuthentication" start= disabled
  sc config "Netlogon" start= disabled
  sc config "NcdAutoSetup" start= disabled
  sc config "CscService" start= disabled
  sc config "WpcMonSvc" start= disabled
  sc config "SEMgrSvc" start= disabled
  sc config "PhoneSvc" start= disabled
  sc config "SessionEnv" start= disabled
  sc config "TermService" start= disabled
  sc config "UmRdpService" start= disabled
  sc config "RpcLocator" start= disabled
  sc config "RetailDemo" start= disabled
  sc config "SensorDataService" start= disabled
  sc config "SensrSvc" start= disabled
  sc config "SensorService" start= disabled
  sc config "ScDeviceEnum" start= disabled
  sc config "SCPolicySvc" start= disabled
  sc config "SNMPTRAP" start= disabled
  sc config "TabletInputService" start= disabled
  sc config "WebClient" start= disabled
  sc config "WFDSConSvc" start= disabled
  sc config "FrameServer" start= disabled
  sc config "wcncsvc" start= disabled
  sc config "wisvc" start= disabled
  sc config "icssvc" start= disabled
  sc config "WinRM" start= disabled
  sc config "WwanSvc" start= disabled
  sc config "XblAuthManager" start= disabled
  sc config "XblGameSave" start= disabled
  sc config "XboxNetApiSvc" start= disabled
  sc config "WMPNetworkSvc" start= disabled
  sc stop "tzautoupdate"
  sc stop "AppVClient"
  sc stop "RemoteRegistry"
  sc stop "RemoteAccess"
  sc stop "shpamsvc"
  sc stop "SCardSvr"
  sc stop "UevAgentService"
  sc stop "AJRouter"
  sc stop "ALG"
  sc stop "AppMgmt"
  sc stop "BthAvctpSvc"
  sc stop "BTAGService"
  sc stop "bthserv"
  sc stop "PeerDistSvc"
  sc stop "CaptureService_?????"
  sc stop "CertPropSvc"
  sc stop "NfsClnt"
  sc stop "dmwappushsvc"
  sc stop "MapsBroker"
  sc stop "lfsvc"
  sc stop "HvHost"
  sc stop "vmickvpexchange"
  sc stop "vmicguestinterface"
  sc stop "vmicshutdown"
  sc stop "vmicheartbeat"
  sc stop "vmicvmsession"
  sc stop "vmicrdv"
  sc stop "vmictimesync"
  sc stop "vmicvss"
  sc stop "irmon"
  sc stop "SharedAccess"
  sc stop "iphlpsvc"
  sc stop "IpxlatCfgSvc"
  sc stop "MSiSCSI"
  sc stop "SmsRouter"
  sc stop "NaturalAuthentication"
  sc stop "Netlogon"
  sc stop "NcdAutoSetup"
  sc stop "CscService"
  sc stop "WpcMonSvc"
  sc stop "SEMgrSvc"
  sc stop "PhoneSvc"
  sc stop "SessionEnv"
  sc stop "TermService"
  sc stop "UmRdpService"
  sc stop "RpcLocator"
  sc stop "RetailDemo"
  sc stop "SensorDataService"
  sc stop "SensrSvc"
  sc stop "SensorService"
  sc stop "ScDeviceEnum"
  sc stop "SCPolicySvc"
  sc stop "SNMPTRAP"
  sc stop "TabletInputService"
  sc stop "WebClient"
  sc stop "WFDSConSvc"
  sc stop "FrameServer"
  sc stop "wcncsvc"
  sc stop "wisvc"
  sc stop "icssvc"
  sc stop "WinRM"
  sc stop "WwanSvc"
  sc stop "XblAuthManager"
  sc stop "XblGameSave"
  sc stop "XboxNetApiSvc"
  sc stop "WMPNetworkSvc"
  C:\Windows\System32\ctfmon.exe
  
  
  echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
  set /p="Gõ bất kỳ phím nào để tiếp tục . . . "<nul
  pause >nul
  exit

  Mua tài khoản Netflix Spotify Premium CHÍNH CHỦ giá rẻ ngay tại: tinyurl.com/Netspot18


 7. #7
  Ðến Từ
  Hà Tĩnh
  Thành Viên Thứ: 416823
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  437

  Reply: các file nên xóa và các service nên tắt sau khi cài lại win

  tắt các service k cần thiết hay sao vậy ạ

 8. #8
  Ðến Từ
  Đồng Nai
  Thành Viên Thứ: 286410
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  3.419

  Reply: các file nên xóa và các service nên tắt sau khi cài lại win

  Trích Nguyên văn bởi isokids Xem bài viết
  tắt các service k cần thiết hay sao vậy ạ
  Tắt các Services mà người dùng bình thường không dùng để tối ưu hoá hệ thống nha, nếu muốn nhanh hơn nữa thì xoá toàn bộ services và khởi động lại máy

 9. #9
  Ðến Từ
  Hà Tĩnh
  Thành Viên Thứ: 416823
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  437

  Reply: các file nên xóa và các service nên tắt sau khi cài lại win

  Trích Nguyên văn bởi eldorado Xem bài viết
  Tắt các Services mà người dùng bình thường không dùng để tối ưu hoá hệ thống nha, nếu muốn nhanh hơn nữa thì xoá toàn bộ services và khởi động lại máy
  xóa xong cài win mới luôn ấy chứ

 10. #10
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 179483
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  22.487

  Reply: các file nên xóa và các service nên tắt sau khi cài lại win

  Cái lỗi đó thì bạn lên trang chủ của máy tải driver âm thanh về cài nha. Còn muốn nhanh thì xoá máy tính là nhanh nhất

 11. #11
  Ðến Từ
  Đồng Tháp
  Thành Viên Thứ: 277266
  Bài gửi
  465

  Reply: các file nên xóa và các service nên tắt sau khi cài lại win

  Trích Nguyên văn bởi isokids Xem bài viết

  chỉ thấy thế này thôi ạ
  vào this PC > ổ C là thấy thư mục windows.old nếu có - cái thư mục windows.old cài win mới thì ko có

 12. #12
  Ðến Từ
  Nam Định
  Thành Viên Thứ: 422900
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  10

  Reply: Các file nên xóa và các service nên tắt sau khi cài lại win

  up bài cho bác tài

Trang 1/2 12 cuối