Hướng dẫn bỏ phần nền trắng bao quanh Field Text trong AutoCAD, thủ thuật ứng dụng cách sử dụng Field Text trong việc tạo bản vẽ nhanh, chính xác, không cần tính toán nhiều

Trường giá trị Field là 1 ứng dụng khá hay đối với Text. Sau khi tạo được 1 Field ưng ý rồi, bạn có thể copy thành nhiều đối tượng và đặt bất cứ đâu trong bản vẽ. Thông thường thì quanh Field sẽ được tô màu trắng để làm nổi bật so với text thường. Bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng này đi.

Gõ lệnh FIELDDISPLAY, nhấn enter. Giá trị mặc định của biến hệ thống này bằng 1, tức là có hiện nền trắng. Để ẩn nền này đi, bạn nhập giá trị 0, nhấn enter là được. Để trở lại như cũ hãy đưa biến này về 1.

Hướng dẫn bỏ phần nền trắng bao quanh Field Text trong AutoCAD

Giờ thì nom nó cũng chả khác text thường tạo nào cả


Hướng dẫn bỏ phần nền trắng bao quanh Field Text trong AutoCAD