Em đang cần đăng câu hỏi lên Yahoo Answer mà ko duoc. Ai biết cách chỉ dùm em với