E cài đặt grub từ ổ E giờ xóa phân vùng và ko boot đc win nữa