Chào các bạn và kính mong có cao nhân chỉ giáo giúp!
Mình đang làm một project sử dụng Arduino Mega 2560 cần kết nối cùng lúc với module etherner ENC28J60 và module RFID RC522 cả 2 mình đều đang phải sử dụng chân 50 51 52 53 theo hướng dẫn của thư viện ( 2 thư viện mình đang dùng tương ứng là EthercardMFRC522) thì có cách nào để có thể thay đổi chân I/O để không bị trùng nhau không hoặc có giải pháp nào khác không ạ?Link thư viện:
https://github.com/njh/EtherCard
https://github.com/miguelbalboa/rfid

Thanks and best ragard