Cách đưa trục tọa độ về góc màn hình trong AutoCAD 2007 2010 2015 2016 2017 2018, chuyển gốc tọa độ trong cad, đưa cad về mặc định classic, di chuyển hình vẽ về gốc tọa độ trong cad

Khi vẽ bản vẽ mà icon trục tọa độ cứ chạy theo mỗi khi bạn dùng lệnh PAN để dịch chuyển khung nhìn rất khó chịu. Vậy có cách nào đưa nó về cố định ở 1 góc màn hình hay không. Câu trả lời là CÓ, hãy đọc hướng dẫn bên dưới.

Xem thêm
Mã:
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?131935-Cach-dua-goc-toa-do-0-0-ve-1-diem-bat-ky-trong-ban-ve-Autocad&p=515504#post515504
Cách đưa trục tọa độ về góc màn hình trong AutoCAD 2007 2010 2015 2016 2017 2018

Gõ lệnh UCSICON, nhấn enter


Cách đưa trục tọa độ về góc màn hình trong AutoCAD 2007 2010 2015 2016 2017 2018

Chọn tham số Noorigin bằng chuột hoặc gõ N nhấn enter


Cách đưa trục tọa độ về góc màn hình trong AutoCAD 2007 2010 2015 2016 2017 2018

Ngay lập tức icon gốc tọa độ sẽ được đưa về góc màn hình bản vẽ.


Cách đưa trục tọa độ về góc màn hình trong AutoCAD 2007 2010 2015 2016 2017 2018