Hướng dẫn sửa lỗi đề mục Heading bị bôi đen trong Word 2003 2007 2010, làm cho chữ hết bị bôi đen trong word, li multilevel list - heading bị đen, lỗi đề mục bị đen, tạo mục lục tự động trong Word với Heading

Đột nhiên 1 hôm bạn mở tài liệu Word của mình ra, và toàn bộ các Heading đều bị tô đen hết. Mặc dù nhìn sang bên Navigation thì vẫn trắng và có chỉ số như bình thường. Cách dễ nhất không phải tốn nhiều chất xám nhưng lại tốn công sức đó là xóa đi và gõ lại từ đầu. Nhưng làm được 1 lần thì lần sau nó lại vẫn bị như vậy.

Cách sửa lỗi triệt để như sau:
Đầu tiên bạn sao lưu ra 1 file khác để thử nghiệm, tốt gì dùng còn hỏng thì vẫn còn file dự phòng.

Hướng dẫn sửa lỗi đề mục Heading bị bôi đen trong Word 2003 2007 2010Nhấn tổ hợp phím Alt + F11 để mở cửa sổ Edit code VBA, chọn phải vào Project bạn đang soạn thảo, chọn Insert -> Module


Hướng dẫn sửa lỗi đề mục Heading bị bôi đen trong Word 2003 2007 2010


Paste đoạn code này vào cửa sổ mới tạo ra.
HTML Code:
Sub RemoveBlackBox()
'
' RemoveBlackBox Macro
'
'

For Each templ In ActiveDocument.ListTemplates
For Each lev In templ.ListLevels
lev.Font.Reset
Next lev
Next templ


End Sub


Hướng dẫn sửa lỗi đề mục Heading bị bôi đen trong Word 2003 2007 2010


Hiện thông báo, chọn Yes để lưu lại file không có Macro, tức là lần sau mở ra thì Macro vừa thêm sẽ biến mất. Cũng không sao cả, vì ta chỉ dùng 1 lần là khỏi hết bệnh luôn.


Hướng dẫn sửa lỗi đề mục Heading bị bôi đen trong Word 2003 2007 2010


Nhấn nút Run để chạy và đón chờ kết quả mỹ mãn


Hướng dẫn sửa lỗi đề mục Heading bị bôi đen trong Word 2003 2007 2010