smartwatch ko tiện như smartphone mà giá vẫn còn chát quá, khó tiếp cận người dùng